Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Η λέξη αποκριά γενικά δηλώνει την τελευταία ημέρα που επιτρέπεται η κρεοφαγία,πριν αρχίσει περίοδος νηστείας.
Ειδικότερα η λέξη,κυρίως στον πληθυντικό, Απόκριες,σχετίζεται με την κρεοφαγία που προηγείται της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστης για το Πάσχα.
Συνώνυμο των Αποκριών είναι το λατινικης προέλευσης Καρναβάλι.(carnem levare ή carnis levamen που σημαίνει εξαφανίζω το κρέας.
Συνεπώς η περίοδος αυτή ταυτίζεται με ολόκληρο το χρονικό διάστημα των τριών πρώτων εβδομάδων του Τριωδίου που αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.
Σ' αυτή λοιπόν την περίοδο συγκεντρώθηκαν,μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού και την εδραίωσή του τον 4ο αιώνα,όλα τα ειδωλολατρικά και παγανιστικά εκείνα έθιμα που τελούνταν κατά παράδοση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά και άλλα έθιμα,όπως η μεταμφίεση,με πανάρχαιες καταβολές στις Διονυσιακές γιορτές.
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν εδώ αυτά τα έθιμα,με όριο την Καθαρά Δευτέρα,γιατί τότε αρχίζει η περίοδος της νηστείας και της προσευχής και ο χαρακτήρας των εθίμων αυτών ασφαλώς δεν έχει σχέση με τη νηστεία και την προσευχή - το αντίθετο μάλιστα.
Το καρναβάλι,αντίθετα με τη Σαρακοστή,είναι περίοδος χαράς,ηθικής ελευθερίας και χαλάρωσης κατά την οποία οι κανόνες του κόσμιου βίου αναστέλλονται προσωρινά.Ο κόσμος <<γυρίζει ανάποδα>> και βασιλέυει η λησμονιά της καθημερινότητας.